We are releasing a new trust.salesforce.com site in October. Check out the beta at beta.trust.salesforce.com!

Succes bygger på tillid.
Tillid starter med gennemsigtighed.

Trust.salesforce.com er Salesforce-fællesskabets hjemmeside for realtidsoplysninger om systemets ydeevne og sikkerhed.


Aktuel systemstatus

Alle forekomster er tilgængelige

Dagens transaktioner (UTC)

493.567.957 transaktioner 179 millisekunder
Ydelseshistorik