Salesforce Trust

Personer som bidragit till säkerhetsforskningen

Vi tar skyddet av våra kunders uppgifter på största allvar och vi uppskattar att många av dem, precis som vi, tycker att förtroende är vårt främsta värde. För att skicka en säkerhetsrapport, läs mer om vår Policy för rapportering av säkerhetsrisker.

Tack!

På Salesforces, våra kunders och våra användares vägnar skulle vi vilja tacka följande forskare för deras insatser:

2018

2017

2016