Salesforce Trust

Bli banbrytande på säkerhet

Lär dig mer om Salesforce-säkerhet. Oavsett om du är administratör, användare eller utvecklare, finns det en säkerhetsbadge eller ett spår för dig.

 
Avancerad utvecklare

Utveckla säkra webbapplikationer


Förebygg injektionssårbarhet

Hitta och åtgärda XSS, SQL-injektioner och andra svagheter.

Skaffa denna badge

Förebygg svagheter i applikationslogiken

Hitta och åtgärda clickjacking, CSRF-attacker och andra svagheter.

Skaffa denna badge
Avancerad administratör

Skydda dina Salesforce-data


Grundläggande säkerhet

Utbilda dina användare, skydda din Salesforce-organisation och uppmuntra en säkerhetskultur.

Skaffa denna badge

Datasäkerhet

Lär dig hur du kan kontrollera tillgång till data genom säkra peka och klicka-verktyg.

Skaffa denna badge

Grundläggande identitetsfrågor

Säkra din organisation så att användare kan logga in en gång för att få tillgång till en mängd applikationer, organisationer och tjänster.

Skaffa denna badge

Användarverifiering

Utforska säkerhetsfunktioner såsom tvåstegsverifiering, egna domännamn och single sign-on.

Skaffa denna badge

Säkerhetsspecialist (Superbadge)

Spänn säkerhetsmusklerna genom att dra in tillstånd och spåra ändringar.

Skaffa denna superbadge
 

 

Administratör på medelnivå

Säker identitets- och accesshantering


Grundläggande identitetsfrågor

Säkra din organisation så att användare kan logga in en gång för att få tillgång till en mängd applikationer, organisationer och tjänster.

Skaffa denna badge

Användarverifiering

Utforska säkerhetsfunktioner såsom tvåstegsverifiering, egna domännamn och single sign-on.

Skaffa denna badge

Kundidentiteter

Använd Salesforce Identity för att engagera och hitta nya kunder.

Skaffa denna badge
 
Nybörjaradministratör

Säkra din applikationer med Salesforce Shield


Händelsebevakning

Få nya insikter om din Salesforce-organisation med hjälp av detta kraftfulla bevakningsverktyg.

Skaffa denna badge

Transaktionssäkerhet

Bevaka händelser automatiskt och få omedelbara aviseringar utifrån regler som du skapar.

Skaffa denna badge

Shield Platform Encryption

Kryptera informationen som vilar i molnet och hantera dina krypteringsnycklars livslängd.

Skaffa denna badge
 

Fler säkerhetsmoduler


Användarhantering

Skapa nya användare och kontrollera hur de kan se eller redigera företagsinformation.

Skaffa denna badge
 

 

 

 


Alla kan lära sig Salesforce. Oavsett om du är administratör, användare eller utvecklare, finns det ett spår för dig.

Se alla badgar