Salesforce Trust

 

Med start 22 juli 2017 kommer säkra organisationsuppkopplingar att behöva använda det senaste säkerhetsprotokollet TLS 1.1 eller senare.

 

 

TLS-inaktivering har påbörjats: vad du behöver veta

Salesforce har påbörjat den stegvisa inaktiveringen av krypteringsprotokollet TLS 1.0. För att fortsätta oavbruten åtkomst till Salesforce efter ditt inaktiveringsdatum kräver vi att alla kunder har stöd för en mer pålitlig version av TLS för alla organisationer. TLS 1.1 kommer att vara den nya lägsta standardsäkerhetsprotokollet som används av Salesforce för att följa branschens rekommenderade metoder för säkerhet och dataintegritet. 

Obs: För att ge administratörer mer tid att förbereda Salesforce Community-användare har deadlinen för TLS 1.0-inaktivering för Salesforce Communities flyttats fram till 10 mars, 2018. Efter inaktiveringen kommer TLS 1.1 eller senare att krävas för alla anslutningar till Salesforce Communities. Se artikeln 'Salesforce inaktiverar TLS 1.0' för mer information.

Påverkan av TLS 1.0-inaktiveringen kommer att variera efter organisation och beror på hur dina användare ansluter till Salesforce-tjänsten. Viktiga områden som påverkas inkluderar:

  • Användares webbläsaråtkomst kan avbrytas om webbläsaren inte är kompatibel och förhindrar dina interna användare från att ansluta till salesforce.com.
  • Microsoft-e-postintegreringar som Salesforce för Outlook, Exchange Sync och Salesforce-appen för Outlook kommer inte att fungera om användare inte uppfyller kompabilitetskraven.
  • API-integreringar kommer att sluta fungera om de inte är kompatibla med TLS 1.1 eller senare. Detta inkluderar .NET-baserade integreringar som skickar begäranden till Salesforce och inte är aktiverade med TLS 1.1 och/eller TLS 1.2.
  • Grupp- och webbplats-användare kommer inte att kunna koppla upp sig så länge deras webbläsare och webbläsarinställningar inte är uppdaterade enligt kompatibilitetsrekommendationerna. Var god läs Hur du testar webbläsarens kompatibilitet för mer information.
  • Partner App- och AppExchange-integrationer kommer inte längre att fungera om de inte är kompatibla med TLS 1.1 eller senare.

Resurser för en smidig övergång till TLS 1.1 eller senare