Salesforce Trust


Resources voor ontwikkelaars

Tools en resources waarmee ontwikkelaars sneller veilige apps kunnen samenstellen

Hebt u het Security Developer Center van Salesforce al bezocht?

MEER INFORMATIE

Tools

Trailhead

  • Develop Secure Web Apps (Veilige webapps ontwikkelen) 
    Raadpleeg onze nieuwste ontwikkelaarsbeveiligingstrail voor meer informatie over het voorkomen van CRUD/FLS/problemen bij delen en voor het verhelpen van "clickjacking" (klikkapingen), open omleidingen, "cross-site request forgery" en andere kwetsbaarheden in uw toepassingen.