Förhandstitta på den nya Trust-webbplatsen


Framgång byggs på förtroende.
Förtroende börjar med transparens.


Trust.salesforce.com är Salesforce diskussionsgruppers hem för realtidsinformation om systemprestanda och -säkerhet. På den här webbplatsen hittar du:

Trust.salesforce.com har skapats med utgångspunkt från samtal med våra kunder. Låt oss fortsätta den konversationen. Vad skulle du vilja få tillgång till här? Publicera förslag på ideas.salesforce.com redan idag.

"Det finns ingenting som är viktigare för vårt företag än att
kundernas data är skyddade".

- Parker Harris
  Vice VD, teknologi
  salesforce.com