Framgång bygger på tillförlitlighet.
Och tillförlitlighet börjar med insyn


Trust.salesforce.com är startsidan i ett community skapat av Salesforce.com där du alltid hittar aktuell information om systemprestanda och säkerhet. På den här webbplatsen finns

Trust.salesforce.com har skapats med utgångspunkt från samtal med våra kunder. Låt oss fortsätta den konversationen. Vad skulle du vilja få tillgång till här? Publicera förslag på ideas.salesforce.com redan idag.

"Det finns ingenting som är viktigare för vårt företag än att
kundernas data är skyddade".

- Parker Harris
  Vice VD, teknologi
  salesforce.com